Sprawdź swoje zgłoszenie
Nie jesteś pewien, czy Twoje zgłoszenie zostało zarejestrowane w bazie?
Wpisz adres email i numer dowodu zakupu podane w formularzu zgłoszeniowym
Sprawdź swoje zgłoszenie

Popraw poniższe błędy:

OK
Dziękujemy za udział w promocji!
Twoje zgłoszenie pomyślnie do nas trafiło.
którzy są dla Ciebie ważni
Dodatkowo zapraszamy do udziału w akcji ogólnopoolskiej.
Weź udział
PROSZĘ CZEKAĆ
Trwa ładowanie
TRWA ŁADOWANIE DANYCH NA SERWER
Pobierz regulamin
GWARANTUJEMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
Organizator akcji promocyjnej wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych osobowych jej uczestników odbywało się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”). Dane osobowe uczestników akcji promocyjnej są niezbędne organizatorowi akcji jedynie w celu jej przeprowadzenia, szczegóły w REGULAMINIE.
TEL.: (42) 636 90 97
TEL.: (42) 636 90 93
BIURO@SMOLAR.PL WWW.SMOLAR.PL